Jdi na obsah Jdi na menu

Konference Neboj se, toliko věř 2017

28. 5. 2017

Letos proběhla v Praze ve sboru Na Topolce již druhá konference Sítě víry (sborů Chelčického, v Liberci a Praze 4) s charakteristickým názvem „Neboj se, tolik věř“. Název těchto konferencí je velice výstižným pro dnešní dobu. Povzbuzuje nás k odvaze v následování Ježíše Krista. Volá nás vyjít za Kristem i na místa neprošlapaná a neprobádaná, kde jsou nuzní lidé, kam se dnes církev mnohdy zdráhá vykročit. Jedním takovým neprobádaným místem je pastorace lidí, kteří pro svou jinakost či menšinovou orientaci zažívají v církvích i ve společnosti těžkosti. V předvečer konference proto náš sbor uspořádal setkání s bratrem farářem Ondřejem Kolářem ze sboru ČCE z Kobylis, který nám vyprávěl o svých pastoračních zkušenostech z působení mezi LGBT křesťany.

img_20170520_100224--1-.jpg

Na konferenci samotné nejprve promluvil host z Evangelické teologické fakulty, bratr Pavel Hošek, který hovořil o současných výzvách pro křesťany. Zmínil mezi jiným podnětnou myšlenku, že výzvy současného světa a společnosti, s kterými se potkáváme, je možné vnímat jako ty, které nám sesílá samotný Bůh. Dotkl se rovněž teologické šíře dnešního křesťanstva, k čemuž použil příznačných termínů „základáři“ a „svobodáři.“ Druhý host, bratr Pavel Vychopeň, poté hovořil na téma typické pro baptistickou tradici, což je téma svobody svědomí. Toto téma připomněl na příkladu jednoho z otců zakladatelů baptistů v Anglii, Thomase Helwyse (1575-1616). Zdůraznil, že Helwysův odkaz o tom, že každá víra má své místo pod sluncem, je stále živým odkazem i pro dnešní dobu. Proto se baptisté dosud zasazují o to, aby víra ať už židovská, křesťanská, muslimská i jakákoliv jiná nebyla upírána nikomu.

img_2640.jpg

Odpoledne následoval výlet do Hleďsebe v Nelahozevsi, do míst, kde vznikl vůbec první baptistický sbor. Sestra Slávka Švehlová ze sboru BJB Na Vinohradech velice poutavě posluchačům přiblížila ony první začátky baptistů v Čechách. Bylo objevné slyšet, že jedni z prvních baptistů v Čechách měli židovské kořeny. Z domu, kde se konalo první shromáždění, jsme se přesunuli k řece, kde jsme si vyslechli příběh z knížky Václava Hendricha Počátky baptistů v Čechách o potížích baptistů při jejich prvních křtech ve Vltavě, které se z důvodu pronásledování musely konat tajně v noci. Sestra Slávka Švehlová připomněla přítomnost ideových předchůdců baptistů na zdejším území již od 13. století, jimiž byli novokřtěnci (anabaptisté).

krest.jpgJeden bratr se cítil celou konferencí a odpoledním vyprávěním natolik osloven, že požádal bratra kazatele Jana Koukala – v duchu otázky etiopského dvořana Filipovi „Zde je voda, co mi brání, abych byl pokřtěn?“ – aby mohl svou víru v Krista vyznat na místě křtem. O křtu na vyznání víry již přemýšlel delší dobu a nyní nazrála ta chvíle. Vyhledali jsme tedy vhodné mělké místo, kam bylo možné do řeky vstoupit; bratří přinesli odněkud poblíž stolek, který posloužil jako stůl k večeři Páně. Manželka křtěného bratra měla sebou chléb, někdo další přinesl víno a jiný sklenici, která posloužila jako kalich. V posledu ještě další bratr vytáhl z batohu Bibli. Měli jsme tak vše připravené ke slavnostnímu shromáždění. Před křtem bratr vydal svědectví, na základě něhož byl na vyznání své víry bratrem kazatelem Janem Koukalem pokřtěn. Následovala památka svaté Večeře Páně, při níž jsme zpívali píseň Mistra Jana Husa Jezu Kriste, Štědrý kněže. Bohoslužebné shromáždění jsme zakončili modlitební chvílí, při níž proběhlo požehnání se vzkládáním rukou.

Při letošní konferenci zakončené bohoslužebným shromážděním se křtem jsme intenzivně zakoušeli, že Duch Boží si neklade meze, ale věje, kam chce. Pokud se Jím necháme vést, připraví nám překvapení a radostné chvíle i uprostřed nepohodlí a zápasů nynějších časů.

Lydie Kucová

Fotografie z konference jsou k nahlédnutí zde:

http://www.topolka.estranky.cz/fotoalbum/akce-sboru/konference-neboj-se--toliko-ver-2017/